ბოლო სიახლეებისმარტის ლოგიკური აზროვნებისა და განვითარების კურსი!

სმარტის ლოგიკური აზროვნებისა და განვითარების კურსი!

„ვაზროვნებ, მაშასადამე ვარსებობ!“
რენე დეკარტი
 

სმარტი მოსწავლეთა ლოგიკური აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციაა, რომელიც მუდმივად ცდილობს საგანმანათლებლო სფეროში დანერგილი თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იზრუნოს მათი თვალსაწიერის გაფართოებაზე და ცოდნის დონის ამაღლებაზე.

ლოგიკის კურსი სწორედ  ზემოთ ნახსენები მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალებაა. სმარტ მოსწავლეები იმუშავებენ ამოცანებზე, რომელიც მათი ანალიზის, ალტერნატიული მსჯელობისა და დეტალებზე კონცენტაციის უნარის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
 

პროექტის აღწერა

კურსი შედგენილია თანამედროვე სწავლების მეთოდით, რაც საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, გაუმკლავდნენ ყველაზე საინტერესო თავსატეხებს.

 • ხანგრძლივობა: 14 ივლისი - 31 აგვისტო;
   
 • მონაწილეობენ: მე-2-დან - მე-7 კლასის ჩათვლით (გასული სასწავლო წლის მიხედვით) მოსწავლეები;
   
 • კურსის გავლა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე: program.smartgeo.ge
   

კურსი ჯამში შედგება 20 ამოცანისგან, რომლებიდანაც 10 იქნება ქართულ რეალობაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ამოცანა, ხოლო 10 იქნება სრულიად ახალი.

სწავლების მეთოდი შემდეგია: ყოველ დღე დაისმება 1 ამოცანა, რომელიც იქნება იმ დღის თავსატეხი. ამოცანის დასმიდან 1 საათში მოსწავლეს შეეძლება პირველი მინიშნების მოთხოვნა, ხოლო თუ ამის შემდეგაც ვერ დააფიქსირა სწორი პასუხი კიდევ 1 მინიშნება, ასევე 1 საათის შემდეგ.

ლოგიკის კურსის კითხვების სტრუქტურა სტანდარტული კითხვებისგან განსხვავებულია. კითხვები იქნება ღია და მოსწავლეს მოუწევს, ჩაწეროს პასუხი. თითოეულ მონაწილეს ექნება 3 პასუხის დაფიქსირების უფლება, სამივე ცდის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში მას გამოუჩნდება სწორი ამოხსნა.
 

ვინ მონაწილეობს?

ლოგიკის ონლაინ კურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: მე-2-დან - მე-7 კლასის ჩათვლით (გასული სასწავლო წლის მიხედვით) მოსწავლეებს.

 • სმარტის საზაფხულო კურსის მონაწილეებს პროგრამაში ჩართვა შეეძლებათ თავიანთი პირადი გვერდიდან - program.smartgeo.ge
   
 • მოსწავლეებმა, რომლებიც არ ფლობენ საზაფხულო კურსის პაკეტს, საჭიროა გაიარონ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე: http://program.smartgeo.ge/summer_reg.php


კურსის ღირებულება და გადახდის საშუალებები

ლოგიკის კურსი დაიწყება 14 ივლისს და მასში მონაწილეობის საფასური იქნება 20 ლარი.

 • გადახდის ბოლო ვადაა: 31 ივლისი;
   
 • საფასურის დაფარვა შესაძლებელია მოსწავლის პირადი გვერდიდან ბარათით;
   
 • პირადი გვერდიდან გადახდის შემთხვევაში, თანხის ნაწილი მონაწილეებს შეეძლებათ დაფარონ თავიანთი ვირტუალური ბალანსიდან;
  მაგალითად: თუ საზაფხულო კურსის მონაწილეს თავისი აქტიურობიდან გამომდინარე, გამომუშავებული აქვს 5 მონეტა, ლოგიკის პროგრამაში ჩასართავად მას მხოლოდ 15 ლარის გადახდა მოუწევს;

   
 • საბანკო ანგარიშსწორების შემთხვევაში, პროგრამის ღირებულება შეადგენს - 20 ლარს. გადახდა შესაძლებელია შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე:
   

საქართველოს ბანკი - GE48BG0000000215638900

 

თი-ბი-სი ბანკი - GE21TB7232936080100002

 

ლიბერთი ბანკი - GE97LB0113185201887000
 

 • გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითეთ მოსწავლის უნიკალური კოდი, სახელი, გვარი და საგანი.
   

სმარტ მოსწავლე, გაატარე საინტერესო ზაფხული სმარტთან ერთად!
 

გისურვებთ წარმატებას!


July 13, 2017
სმარტის სუპერფინალების რეიტინგები ცნობილია!

სმარტის სუპერფინალების რეიტინგები ცნობილია!

სმარტის ოლიმპიადების სეზონი დასასრულს უახლოვდება. სულ რამდენიმე დღეში ყველა საკონკურსო საგნის საბოლოო რეიტინგული სია და, შესაბამისად, ყველა გამარჯვებულის ვინაობა გახდება ცნობილი.

როგორც მოგეხსენებათ, პროექტის წესდების თანახმად, თუ ფინალურ ეტაპზე, ორი ან მეტი მოსწავლის ქულათა ჯამი დაემთხვევა, გამარჯვებულის გამოსავლენად, ყურადღება მიექცევა პირველი ტურის შედეგს.  თუ ამ შემთხვევაშიც დაფიქსირდება დამთხვევის ფაქტი დაინიშნება სუპერფინალი.

მათემატიკის, ქართულისა და ინგლისურის ოლიმპიადების, ზოგიერთ საკონკურსო კატეგორიაში გამარჯვებულთა გამოვლენა პირველი და ფინალური ტურების ჯამში ვერ მოხერხდა. ამიტომ საპრიზო ადგილების გადასანაწილებლად მონაწილეთა შორის დაინიშნა სუპერფინალი.

დამატებით ეტაპზე, მონაწილეები ერთმანეთს შეერკინენ  მრავალფეროვანი ტესტირების სისტემის მეშვეობით, რომელიც ამოწმებდა საგნის კონკრეტული კომპონენტის ცოდნასა და მისი გამოყენების უნარს.

სუპერფინალებისის რეიტინგული სიები უკვე ცნობილია, მათ სანახავად ეწვიეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებს:
 

ინგლისური ენის სუპერფინალის რეიტინგული სია
 

მათემატიკის სუპერფინალის რეიტინგული სია
 

ქართული ენის სუპერფინალის რეიტინგული სია
 

პირადი მონაცემების იდენტიფიცირება მონაწილეებმა უნდა მოახერხონ საკუთარი ინდივიდუალური კოდის მეშვეობით.

სმარტ ოლიმპიადების გამარჯვებულთა საბოლოო რეიტინგული სიები მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში გახდება ცნობილი.

 

სმარტი გისურვებთ წარმატებას!

 


June 29, 2017
სმარტის ინგლისური ენის ოლიმპიადის რეიტინგული სია ცნობილია!

სმარტის ინგლისური ენის ოლიმპიადის რეიტინგული სია ცნობილია!

სმარტის ინგლისური ენის ოლიმპიადის გამარჯვებულთა ვინაობა ცნობილია!

მათ სანახავად, ძვირფასო სმარტ მოსწავლეებო, თქვენს პირად გვერდზე: program.smartgeo.ge  დააჭირეთ ღილაკს "ჩემი შედეგი"
შემდეგ კი კონტექსტური მენიუდან აირჩიეთ სასურველი კლასი და საპრიზო კატეგორია. 

რეიტინგულ სიაში საკუთარი ადგილის მოსაძებნად აუცილებელია გამოიყენოთ, ფინალური ტურის ტესტზე მინიჭებული უნიკალური კოდი.

რეიტინგულ სიაში მწვანედ მონიშნული მონაცემები ნიშნავს, რომ ამ მოსწავლემ მოიპოვა გამარჯვება შესაბამის პოზიციაზე.

რეიტინგულ სიაში  ყვითლად მონიშნული  მონაცემები, რომელზეც მინიჭებულია სტატუსი  „განიხილება“  ნიშნავს, რომ ამ მოსწავლეებს შორის, გამარჯვებულის გამოსავლენად, დაინიშნება დამატებითი ეტაპი ანუ სუპერფინალი.

გვინდა შეგახსენოთ გამარჯვებულთა გამოვლენის პრინციპი:

 • თითეული ასაკობრივი კატეგორიიდან გამარჯვებულები გამოვლინდებიან რეიტინგული სიის მიხედვით;
   
 • რეიტინგული სიის შედგენა ხდება ფინალურ ეტაპზე დაგროვილი ქულების საფუძველზე;
   
 • გამარჯვებულად ითვლება რეიტინგული სიის პირველი, მეორე, მესამე ადგილის მქონე მონაწილე, ხუთი ნომინაციისა და ქალაქების გამარჯვებული მოსწავლეები;
   
 • თუ ფინალურ ეტაპზე, ორი ან მეტი მოსწავლის ქულათა ჯამი დაემთხვევა, გამარჯვებულის გამოსავლენად, ყურადღება მიექცევა პირველი ტურის შედეგს.  თუ ამ შემთხვევაშიც დაფიქსირდება დამთხვევის ფაქტი დაინიშნება სუპერფინალი.
   
 • თუ მონაწილემ გაიმარჯვა, რომელიმე საპრიზო კატეგორიაში ის აღარ განიხილება გამარჯვების კანდიდატად სხვა პოზიციაზე.

სუპერფინალი გაიმართება 10 ივნისს. დამატებით ეტაპის ჩატარების,  ადგილმდებარეობასა და განრიგთან დაკავშირებული ინფორმაცია ინდივიდუალურად მიეწოდება თითოეულ მონაწილეს.

როგორც იცით, სმარტის ინგლისური ენის ოლიმპიადის ფარგლებში გამოვლინდა 80 გამარჯვებული  მოსწავლე.

პირველადგილოსან მოსწავლეებს, თითოეული ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით გადაეცემათ -სმარტფონი.

მეორადგილოსან  მოსწავლეებს, თითოეული ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით გადაეცემათ - პლანშეტური კომპიუტერი.

მესამეადგილსან  მოსწავლეებს, თითოეული ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით გადაეცემათ - სმარტბეგი (მრავალფუნქციური ჩანთა).


სმარტის ინგლისური ენის ოლიმპიადის ფინალური ეტაპის ყველა მონაწილე, ტესტის კომპონენტების მიხედვით, იქნება ინდივიდუალურად შეფასებული და წარდგენილი შემდეგ ნომინაციებზე:

 S - pecific Thinking

M - easurable Opinion

A - chievable Glance

R - ealistic  Assessment

T - ime - bound Estimation    

თითოეულ  ნომინაციაში გამარჯვებული მოსწავლე დაჯილდოვდება სტატუსის დამადასტურებელი სიმბოლური პრიზითა და მაჯის საათით.

ოლიმპიადის ფარგლებში გამოვლინდებიან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების გამარჯვებულები და ჯილდოვდებიან შესაბამისი დიპლომებით.

ეს ქალაქებია: ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, სენაკი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, მარტვილი, ზესტაფონი, ოზურგეთი, სამტრედია, ჭიათურა, წყალტუბო, ქუთაისი, ახალციხე, ხაშური, ქარელი, გორი, კასპი, მცხეთა, დუშეთი, თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი, თელავი, გურჯაანი.

სმარტის განვითარების პროგრამის მონაწილეებს 4 თვიანი კურსის დასრულების შემდეგ, სეზონის დასრულების ოფიციალური დოკუმენტი გადაეცემათ, სადაც მათი განვითარებისა და პროგრესირების ეტაპები დეტალურად იქნება აღწერილი.

სმარტის გუნდი გილოცავთ გამარჯვებას და მუდმივ წინსვლასა და წარმატებებს გისურვებთ ! 


June 6, 2017


სმარტ კონკურსი რიცხვებში

ჩვენ გეხმარებით შექმნათ თქვენი წარმატებული მომავალი.პროექტის შესახებრა არის სმარტ კონკურსი?


"სმარტ კონკურსი" ეს არის სასკოლო საგნობრივი საგანმანათლებლო პროექტი II-დან XII კლასების მოსწავლეთა ჩათვლით, მათემატიკაში, ქართულ და ინგლისურ ენებში.
სმარტ კონკურსის საგნობრივი პროგრამები საქართველოს 25 ქალაქს მოიცავს და ერთიანად, ყოველ სეზონზე 80 000-ზე მეტ მოსწავლეს აერთიანებს.

ორგანიზაციის მიზნები


 • სასწავლო პროცესის სტიმულირება და სწავლისადმი ინტერესების გაღვივება;
 • ტესტური დავალების შესრულებისა და კონკურსში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • მოსწავლეებში დამოუკიდებელი და ლოგიკური აზროვნების გაუმჯობესება.

ძირითადი უპირატესობები


 • მოსწავლის განვითარებაზე ორიენტირებული საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემა;
 • სმარტ ოლიმპიადების გამორჩეული პროექტი;
 • მოსწავლეთა ცოდნის ყოველმხრივი შეფასების სისტემა და პრაქტიკული მეთოდები მათი ინტელექტუალური განვითარების გასაუმჯობესებლად.

გაიგეთ მეტი

ჩვენი გუნდისმარტ კომპეტიშენი ჩატარების ადგილები


გამოიწერე სიახლეები პირველმა გამოქვეყნებისთანავეგმადლობთ თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ სიახლეები!

შეიყვანეთ თქვენი ელ. ფოსტა